GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Tiểu học & THCS Thụy Hà

   Địa chỉ:  Xã Thụy Hà - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

Email: thuyha2@thaithuy.edu.vn

Điện thoại: 0943092699